Reference

Reprezentativni radovi izvedeni u periodu od 2001. do 2023. godine

2022. godina

Izrada i montaža čelične konstrukcije – 40.000 kg

Izrada i montaža čelične konstrukcije – 36.000 kg

Izrada i montaža čelične konstrukcije – 34.000 kg

Izrada i montaža čelične konstrukcije – 10.000 kg

Izrada i montaža čelične konstrukcije objekta – 18.500 kg

Izrada i montaža čelične konstrukcije – 208.000 kg

Izrada i montaža čelične konstrukcije – 12.000 kg

2021. godina

Izrada i montaža čelične konstrukcije objekta – 170.000 kg, razni dodatni radovi

Izrada i montaža čelične konstrukcije – 240.000 kg

Izrada i montaža čelične konstrukcije, upravna zgrada – 148.000 kg

Izrada i montaža čelične konstrukcije – 270.000 kg, plafonska konstrukcija, trapezni lim 5.700 m²

Izrada i montaža čelične konstrukcije – 32.000 kg

Izrada i montaža čelične konstrukcije – 35.000 kg

Izrada i montaža čelične konstrukcije objekta – 62.000 kg, pokrivanje jednovodnog krova 1.500 m2

2020. godina

Izrada i montaža čelične konstrukcije nadstrešnice – 5.068 kg, pokrivanje krova 125 m²

Izrada i montaža čelične konstrukcije – 16.383 kg

Montaža kanala od pocinkovanog lima – 3.836 kg

Izrada i montaža čelične konstrukcije – 6.000 kg

Izrada i montaža čelične konstrukcije – 12.407 kg

Izrada i montaža čelične konstrukcije – 27.516 kg, izrada podova platformi i stepenica opreme od čeličnih, pocinkovanih “rostova” 157 m²

Izrada i montaža čelične konstrukcije – 7.894 kg

Izrada i montaža čelične konstrukcije – 7.080 kg

Izrada i montaža čelične konstrukcije nadstrešnice – 13.475 kg

Izrada i montaža fasadnih međustubova

Izrada i montaža čelične konstrukcije – 6.470 kg

Izrada i montaža čelične potkonstrukcije za rolo vrata – 1.765 kg

Izrada i montaža ograda, stepeništa i spoljašnje kapije

Izrada i montaža čelične konstrukcije – 11.294 kg i krovni pokrivač , fasade i plafoni (lim i paneli) 320 m²

Izrada sondi za bušenje rupa od čeličnih profila i pločevine – 4.133 kg

Izrada i montaža čelične potkonstrukcije – 3.500 kg

Izrada i montaža čelične konstrukcije – 9.350 kg

Izrada, isporuka i ugradnja: kante za otpad 67 kom, kante za pse 67 kom, drvene klupe l=6m 47 kom, drvene klupe l=1,8m 17 kom.

2019. godina

Izrada i montaža čelične konstrukcije – 306.140kg

Izrada i montaža čelične konstrukcije – 245.400kg sa dodatnim limarskim radovima

Izrada, isporuka i ugradnja: kante za otpad 6 kom, kante za pse 9 kom

Izrada i montaža čelične konstrukcije – 10.350kg

Izrada i montaža čelične konstrukcije – 9.140kg

Izrada i montaža metalne krovne rešetke – 36.922 kg sa dodatnim limarskim radovima

Izrada montažnih stolova za nošennje presarskog alata, 12 komada

Izrada i montaža čelične konstrukcije – 8.853 kg uz dodatne pokrivačke i limarske radove

Izrada i montaža čelične konstrukcije – 49.210 kg uz dodatne pokrivačke i fasadarske radove

Izrada i montaža čelične konstrukcije – 301.470 kg

Izrada i montaža čelične konstrukcije – 2.860 kg

Izrada i montaža čelične konstrukcije – 14.990 kg

Izrada sondi za bušenje rupa od čeličnih profila i pločevine – 10.940kg

Izrada modifikovane stalaže za rezervne delove, 20 komada

Radovi izvedeni u periodu od 2001. do 2011. godine

Izrada i montaža čelične konstrukcije – 40.000 kg

Izrada i montaža čelične konstrukcije – 40.000 kg

Izrada i montaža čelične konstrukcije – 170.000 kg

Izrada i montaža čelične konstrukcije 185.000 kg i krovni pokrivač , fasade i plafoni (lim i paneli) 5.500 m²

Krovni pokrivač , fasade i plafoni (lim i paneli) 12.000 m²

Izrada i montaža čelične konstrukcije – 15.000 kg

Krovni pokrivač , fasade i plafoni (lim i paneli) 40.000 m²

Izrada i montaža čelične konstrukcije 60.000 kg i krovni pokrivač , fasade i plafoni (lim i paneli) 2.500 m²

Izrada i montaža čelične konstrukcije 55.000 kg

Izrada i montaža čelične konstrukcije 4.000 kg i krovni pokrivač , fasade i plafoni (lim i paneli) 1.250 m²

Izrada i montaža čelične konstrukcije 15.000 kg

Izrada i montaža čelične konstrukcije 15.000 kg i krovni pokrivač , fasade i plafoni (lim i paneli) 2.000 m²

Izrada i montaža čelične konstrukcije – hladnjača + pešački most 37.000 kg

Izrada i montaža čelične konstrukcije 530.000 kg i krovni pokrivač , fasade i plafoni (lim i paneli) 14.410 m² (Fabrika tečnih deterdženata i dodatni objekti)

Izrada i montaža čelične konstrukcije 70.000 kg i krovni pokrivač , fasade i plafoni (lim i paneli) 750 m²

Izrada i montaža čelične konstrukcije 679.000 kg i krovni pokrivač , fasade i plafoni (lim i paneli) 16.750 m² – Velika Plana, Kruševac, Jagodina, Mladenovac, Lazarevac, Jagodina, S. Palanka, Požarevac, Pančevo, Kragujevac

Izrada i montaža čelične konstrukcije 100.000 kg i krovni pokrivač , fasade i plafoni (lim i paneli) 300 m²

Izrada i montaža čelične konstrukcije 56.000 kg i krovni pokrivač , fasade i plafoni (lim i paneli) 1.000 m²

Izrada i montaža čelične konstrukcije 25.000 kg i krovni pokrivač , fasade i plafoni (lim i paneli) 800 m²

Izrada i montaža čelične konstrukcije 200.000 kg i krovni pokrivač , fasade i plafoni (lim i paneli) 1.000 m²

Izrada i montaža čelične konstrukcije 225.000 kg i krovni pokrivač , fasade i plafoni (lim i paneli) 5.000 m²

Izrada i montaža čelične konstrukcije 57.000 kg i krovni pokrivač , fasade i plafoni (lim i paneli) 4.300 m²

Izrada i montaža čelične konstrukcije 262.850 kg i krovni pokrivač , fasade i plafoni (lim i paneli) 14.250 m² – više objekata u periodu od 2006. do 2011. godine

Izrada i montaža čelične konstrukcije 70.000 kg i krovni pokrivač , fasade i plafoni (lim i paneli) 3.800 m²

Izrada i montaža čelične konstrukcije 28.000 kg i krovni pokrivač , fasade i plafoni (lim i paneli) 600 m²

Izrada i montaža čelične konstrukcije 68.000 kg i krovni pokrivač , fasade i plafoni (lim i paneli) 3.700 m²

Izrada i montaža čelične konstrukcije 55.000 kg i krovni pokrivač , fasade i plafoni (lim i paneli) 2.700 m²

Izrada i montaža čelične konstrukcije 343.000 kg i krovni pokrivač , fasade i plafoni (lim i paneli) 8.700 m²

Izrada i montaža čelične konstrukcije 70.000 kg i krovni pokrivač , fasade i plafoni (lim i paneli) 5.500 m²

Krovni pokrivač , fasade i plafoni (lim i paneli) 8.600 m²

Krovni pokrivač , fasade i plafoni (lim i paneli) 3.700 m²

Krovni pokrivač , fasade i plafoni (lim i paneli) 2.500 m²

Izrada i montaža čelične konstrukcije 451.000 kg i krovni pokrivač , fasade i plafoni (lim i paneli) 65.900 m²

Izrada i montaža čelične konstrukcije 3.500 kg i krovni pokrivač , fasade i plafoni (lim i paneli) 2.700 m²