Usluge preduzeća Primat

- Sečenje lima do 18 mm debljine i maksimalne dužine 3.150mm

- Sečenje lima debljine 6 mm na dužinu do 4.000 mm

- Savijanje profila na abkant presi 200 t na dužinu do 4.000 mm

- Savijanje ploča, okruglih i kvadratnih cevi i profila, na univerzalnoj mašini “Thoman”

- Gasno sečenje cevi, profila i limova

- Probijanje i bušenje rupa

- Zavarivanje

- Iznajmljivanje auto-dizalice, rotacionog viljuškara “Merlo-Roto”

- Iznajmljivanje viljuškara “Linde”

- Iznajmljivanje samohodnjih radnih platformi