• “Virdžinija”-Kraljevo regalno skladište

  Izrada i montaža čelične podkonstru-kcije objekta sa montažom fas.panela

 • “Dom Petar Radovano-vić”- Užice Sportska sala

  Izrada i montaža čelične konstrukcije objekta sa montažom krov. i fas. limova

 • “Meteor”- Kragujevac perionica

  Izrada i montaža čelične konstrukcije objekta sa montažom fas. i krov. panela

 • “FAM”-Kruševac skladište gotovih proiz.

  Izrada i montaža čelične krovne kons. objekta sa montažom krovnih limova

 • “Vindija”- Farma

  Montaža krovnih i plafonskih limova sa opšivanjem

 • “Smallvill”- Kragujevac stambeni blok

  Pokrivanje (falcovani krov) i izrada i montaža svih krovnih i fasadnih opšivki

 • “Osnovna škola”
  Čitluk

  Montaža krovnih i fasadnih limova sa podkonstrukcijom

Galerija 1 - Galerija 2 - Galerija 3 - Galerija 4