• "Regionalna deponija" Duboko reciklažni centar

  Izrada i montaža podkonstrukcije za procesnu opremu

 • "Regionalna deponija" Duboko reciklažni centar

  Izrada i montaža čelične konstrukcije objekta sa montažom krov. i fas. panela

 • "Regionalna deponija" Duboko reciklažni centar

  Izrada i montaža podkonstrukcije za procesnu opremu

 • "Regionalna deponija" Duboko reciklažni centar

  Izrada i montaža čelične konstrukcije objekta sa montažom krov. i fas. panela

 • "Beohemija" - Inhem Zrenjanin

  Izrada i montaža čelične konstrukcije objekta sa montažom krov. i fas. panela

 • "Beohemija" - Inhem Zrenjanin

  Izrada i montaža čelične konstrukcije objekta sa montažom krov. i fas. panela

 • "Beohemija" - Inhem Zrenjanin

  Izrada i montaža čelične konstrukcije objekta sa montažom krov. i fas. panela

 • "Beohemija" - Inhem Zrenjanin

  Izrada i montaža čelične međuspratne konstrukcije i platformi za tankove

 • “Crops & Partners” hladnjača Požega

  Izrada i montaža čelične konstrukcije objekta hladnjače

 • “Crops & Partners” hladnjača Požega

  Izrada i montaža čelične konstrukcije objekta hladnjače

 • “Eltex”- Kruševac sportska hala

  Izrada i montaža čelične konstrukcije objekta hale sa montažom krov. panela

 • “Eltex”- Kruševac sportska hala

  Izrada i montaža čelične konstrukcije objekta hale sa montažom krov. panela

Galerija 1 - Galerija 2 - Galerija 3 - Galerija 4